Cégünkről Távhőszolgáltatás Díjszabások Üzemeltetési
információk
Kapcsolat

HMV mérővel kapcsolatos teendők


Megváltozott a vízmérők hitelességének ideje

A Nyírtávhő Kft. tájékoztatja a használati melegvíz-mérővel rendelkező díjfizetőit, hogy 2012. szeptember 01-jétől hatályba lépett a 274/2012. (VIII.31.) Korm.rendelet, amely szerint a melegvízmérő hitelesítési hatálya 6 évről 8 évre módosult.
A már felszerelt melegvízmérők, melyeknek a hitelesítési hatálya 2012. szeptember 01. napján érvényes, hitelességi ideje + 2 évvel meghosszabbodik.
A melegvízmérők hitelességének érvényességét az alumínium plombán található dátuma mutatja. Abban az esetben, ha a plombán csak évszám megjelölés található, a hitelesség a hitelesítést jelölő évet követő nyolcadik év december 31-ig áll fenn. A hiteles melegvíz-mérő plombájának sértetlennek kell lennie!

Városunkban a távfűtéssel ellátott lakások és közületek több mint 95 %-a rendelkezik használati melegvízmérővel. Célunk, hogy teljes körűen, korrekt, hiteles mérővel történjen a felhasznált melegvíz mérése, mely az elszámolás, számlázás alapját képezi. A melegvízmérők túlnyomó része a NYÍRTÁVHŐ Kft. tulajdonában van, így azok időszakos hitelesítése, illetve esetleges meghibásodás utáni cseréje társaságunk feladata, annak költségét is mi vállaljuk.
A lakásokba beépített melegvízmérők hitelesítésének időtartama a mérésügyről szóló törvény szerint 8 év. A hitelesítés érvényessége - mérőn a hitelesítés évét feltüntető hitelesítési jel vagy bélyeg alapján -, a záró év utolsó napja. Lejárt hitelességű mérő elszámolás alapját nem képezheti.

A vízmérők időszakos cseréjét minden évben tervszerűen, ütemezetten, az érintetteket előre értesítve végezzük. A csere megtörténte szerződésben kerül dokumentálásra, aminek valóságtartalmát, a szerelést végző dolgozónk és a fogyasztó is kézjegyével igazol.
Kétfajta melegvízmérőt építünk be a lakásokba, MOM és ISTA típusokat. A különbség csupán a számláloómű számjegyeket kijelző részén van. A MOM típusú mérőknél a számjegyek egész köbmétert jeleznek, az ISTA típusú mérőn az egész köbmétereken túl három tizedesjegy is található, melyek a köbdecimétereket mutatják.

Elszámolás előtti adatkéréskor mindkét típusú mérőnél elég az egész köbméterek feltüntetése. A mérőállásokat a kiküldött adatbejelentő lapon kérjük visszajuttatni részünkre, mely többek között tartalmazza a fogyasztó nevét, címét, a mérő gyári számát, illetve az előző elszámolási időszakban bejelentett mérőállást, ami alapján le tudja ellenőrizni az adott időszak melegvíz felhasználását. Az elszámolások időszakában elfogadjuk az írásos mérőállás bejelentéseket, ha a fogyasztóazonosító is feltüntetésre kerül.
A melegvíz felhasználást a havonta kiszámlázott részösszegek figyelembe vételével, félévente számoljuk el úgy, hogy a leolvasással rögzített tényleges felhasználást összevetjük a havonta kiszámlázott mennyiséggel.


Mi a teendő abban az esetben, ha a fogyasztó kételkedik a mérés pontosságában?

Ha a fogyasztó kételkedik a vízmérő megfelelőségében, kezdeményezheti az OMH által szavatolt mérőellenőrzést, melynek szabályait a törvények és rendeletek határozzák meg.
A vizsgálatok elvégzésének alapfeltétele, hogy az OMH fémzár és a NYÍRTÁVHŐ Kft. által elhelyezett záró gyűrű, valamint a mérőhely és a mérő sértetlen legyen. A mérő vizsgálatának díját a megrendeléssel egy időben ügyfélszolgálatunkon kell befizetni. Ellenőrzésnél a fogyasztónak is és a szolgáltatónak is jelen kell lenni. A vizsgálat eredményétől függően terheli a költség a fogyasztót, vagy a szolgáltatót.

Kapcsolódó dokumentumok

Ügyfélszolgálati
irodánk
Ügyfélfogadási idők
hétfő, kedd: 8-15 óra
szerda: 8-20 óra
pénztári nyitva tartás:
8-19:30 óra
csütörtök: 10-15 óra
péntek: 8-13 óra
Irodánk címe
Univerzum Üzletház
4400 Nyíregyháza,
Vay Ádám krt. 4-6. I./106.
Térkép nézet
nyiregyhaza.hu logo nyirhalo.hu logo