Cégünkről Távhőszolgáltatás Díjszabások Üzemeltetési
információk
Kapcsolat

HMV mérővel kapcsolatos teendők

Megváltozott a vízmérők hitelességének ideje

A Nyírtávhő Kft. tájékoztatja a használati melegvíz-mérővel rendelkező díjfizetőit, hogy 2012. szeptember 01-jétől hatályba lépett a 274/2012. (VIII.31.) Korm.rendelet, szerint a lakásokba beépített melegvízmérők hitelesítésének időtartama 6 évről 8 évre módosult. A hitelesség a készüléken feltüntetett évszám megjelölést követő nyolcadik év december 31-ig áll fenn. A lejárt hitelességű mérő az elszámolás alapját nem képezheti. A hiteles melegvíz-mérő plombájának sértetlennek kell lennie!

Városunkban a távfűtéssel ellátott lakások és közületek több mint 95 %-a rendelkezik használati melegvízmérővel. Társaságunk a használati melegvíz felhasználások elszámolása tekintetében teljes körűen áttért a rádiófrekvenciás elven működő, távkiolvasható mérők használatára. Ezek a „TECHEM” típusú korszerű mérőeszközök térítésmentesen kerültek beépítésre, melyek már nem igénylik a mérőadatok helyszíni leolvasását és fogyasztóink közreműködését az adatközlésekben. Célunk, hogy teljes körűen korrekt, hiteles mérővel történjen a felhasznált melegvíz mérése, mely a számlázás alapját képezi.

A melegvízmérők a NYÍRTÁVHŐ Kft. tulajdonában vannak, így azok időszakos hitelesítése, illetve esetleges meghibásodás utáni cseréje társaságunk feladata, annak költségét is mi vállaljuk. 
A vízmérők időszakos cseréjét tervszerűen, ütemezetten, az érintetteket előre értesítve végezzük. A csere megtörténte szerződésben kerül dokumentálásra, aminek valóságtartalmát, a szerelést végző dolgozóink és a fogyasztó is kézjegyével igazol.
A melegvíz felhasználást a havonta kiszámlázott részösszegek figyelembe vételével félévente számoljuk el úgy, hogy a távleolvasással rögzített tényleges felhasználást összevetjük a havonta kiszámlázott mennyiséggel.

Amennyiben a fogyasztó kételkedik a vízmérő megfelelőségében, kezdeményezheti a MKEH által szavatolt mérőellenőrzést, melynek szabályait a törvények és rendeletek határozzák meg.
A vizsgálatok elvégzésének alapfeltétele, hogy a gyártó által a megfelelőségi jelölés (CE+M jel) és a NYÍRTÁVHŐ Kft. által elhelyezett záró gyűrű, valamint a mérőhely és a mérő sértetlen legyen. A mérő vizsgálatának díját a megrendeléssel egy időben ügyfélszolgálatunkon kell befizetni. Ellenőrzésnél a fogyasztónak is és a szolgáltatónak is jelen kell lenni. A vizsgálat eredményétől függően terheli a költség a fogyasztót, vagy a szolgáltatót.

Mérőeszközök hitelesítése

A hitelesítési kötelezettség alá eső mérőeszközök forgalomba hozatalkor az EU csatlakozást követően háromféle tanúsítási módon kerülhettek forgalomba:

A mérésügyi hitelesíttetésre kötelezett eszközök mérésügyi követelményeit, hitelesítésük általános feltételeit és eljárásrendjét a mérésügyi szerv hitelesítési előírásban határozza meg [1991. évi XLV. tv. 10. § (4)] mérésügyi hitelesítésre kötelezett eszközöket, az illető eszközfajtára kiadott hitelesítési előírás szerint.

A mérőeszközök megfelelőségét a rajta lévő CE+M jel (megfelelőségi jelölés és kiegészítő metrológiai jelölés) és a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat illetve a bejelentett megfelelőség-értékelő szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány igazolja. A kiegészítő metrológiai jelölés egy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket egy téglalap keretez. A téglalap magassága megegyezik a CE-jelölés magasságával. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a mérőeszközön vagy annak adattábláján jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetni. A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést a bejelentett megfelelőség-értékelő szervezet azonosítószáma követi.

Az alábbi példán a 16-os szám a naptári év utolsó két számjegye, míg a 1422 szám a bejelentett megfelelőség-értékelő szervezet száma.

A megfelelőség-értékelés jogkövetkezményei azonosak:

  • A mérőeszköz a záróbélyegek sértetlensége esetén hitelesnek tekinthető, amennyiben a megfelelőség-értékeléstől számítva a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében megadott hitelesítési hatály még nem járt le.
  • A javítás utáni és időszakos hitelesítésről a mérőeszköz tulajdonosának kell gondoskodnia.

A forgalomba-hozatalt követő időszakos és javítás utáni hitelesítések természetesen nemzeti hatáskörben maradnak, mérésügyi hatósági eljárásként.

Magyarországon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatósága a bejelentett megfelelőség-értékelő szervezet.

Kapcsolódó dokumentumok

Ügyfélszolgálati
irodánk
Ügyfélfogadási idők
hétfő, kedd: 8-15 óra
szerda: 8-20 óra
pénztári nyitva tartás:
8-19:30 óra
csütörtök: 10-15 óra
péntek: 8-13 óra
Irodánk címe
Univerzum Üzletház
4400 Nyíregyháza,
Vay Ádám krt. 4-6. I./106.
Térkép nézet
simplepay logo nyiregyhaza.hu logo nyirhalo.hu logo